Van leaseauto naar een geleasede PrivateShare auto

Menig leasebedrijf is drukdoende de bakens te verzetten. Door het enorme succes van private lease is de particulier in beeld gekomen. Nieuwe technieken bieden de mogelijkheid om de service van het beschikbaar stellen van een auto te transformeren naar het aanbieden van verschillende vormen van mobiliteit al naar gelang de wensen van de reiziger. Athlon kondigde bij monde van haar directeur Marchel Koops al op een eerder event van Automotive Insiders aan bezig te zijn een nieuw Athlon te bouwen buiten het bestaande en ervan uit te gaan dat het huidige Athlon slechts in sterk afgeslankte vorm zou voortbestaan. De laatste vorm van mobiliteit is PrivateShare. Het concept PrivateShare is gloednieuw. Het biedt u de mogelijkheid de lease auto deel te laten uitmaken van de PrivateShare vloot. Wij verhuren uw auto, u als juridisch eigenaar hoeft niets te doen, de economisch eigenaar doet het klein onderhoud.

 

 

Zakelijk en particulier autodelen werd altijd als complex en moeilijk uitvoerbaar gezien. Werd, want Bleap heeft een oplossing voor onder andere de fiscale problemen.