Bestickering is optioneel echter is het aan te raden om uw auto te laten bestickeren zodat de kans groter wordt dat deze zal worden verhuurd. De bestickering heeft ook een positieve invloed op de promotie van Private Share. Met uw keuze wordt rekening gehouden voor wat betreft het verrekenen van uw maandelijkse vergoeding aan Private Share.