Belastingregels bij HETverhuren van je auto

Nee, nee, ook nog geen belasting betalen?